Eunet

Tandem biciklizam

Pored golbala koji slovi za jedinstvenu disciplinu koja na moćan način demonstrira sportski, kreativni i intelektualni potencijal osoba sa senzornim invaliditetom, ova populacijase se ponosi i tandem biciklizmom za koji se s punim pravom može reći da je najintegralnija sposrtska disciplina paraolimpijskog programa uopšte.

Ova disciplina je praktičan primer prilagođavanja mogućnostima slepih svega što se naziva sportom.

Tandem bicikl je nastao kao rekreativna verzija biciklizma i u početku je nazvan biciklom zaljubljenih pošto su ga rado vozili mladi parovi.

 

Slepi su veoma brzo shvatili da je ovo jedini način da mogu voziti bicikl, a kasnije i da se veoma ozbiljno bave sportom.

 

Nije potrebno puno objašnjavati koliko je ovo ozbiljan sport i koje brzine dostižu tandem biciklisti ako se samo ima u vidu fizički zakon masa puta ubrzanje.

 

Ovo je i jedina opcija biciklizma kao timskog sporta zbog čega mladići neoštećenog – zdravog vida rado postaju partneri kolegama čiji je vid problem.

 

Zvanično pilot i kopilot čine tim na jednom biciklu dužeg međuosovinskog rasojanja sa dva pogona, guvernala i sedišta sa razlikom što su upravljačke i kočione komande poverene prednjem vozaču zdravog vida – pilotu dok je zadnji vozač oštećenog vida – kopilot bez kočionih komandi i ima fiksni guvernal.

 

Ovi bicikli se sklapaju koristeći se istom mehanikom i opremom kao i solo bicikli, tako da se njihova cena na tržištu trenutno kreće od 1.000,00 do fantastičnih 10.000,00 evra.

 

Obojica biciklista vozeći u tandemu angažuju istu snagu, a slepi piloti postižu idealnu formu trenirajući u odsustvu pilota i u sopstvenoj režiji na statičnim trenažerima.

 

Ako se ima u vidu da je sportistima zdravog vida takozvani suvi trening na statičnom trenažeru psihološki izuzetno naporan, zbog čega se vreme provedeno na istom množi koeficijentom 1 – 4 prevashodno zbog nedostatka promene slika, ali i iz drugih razloga, a da za razliku od njih slepi sportisti nemaju tu vrstu problema, dolazi se do jasnog saznanja da zbog mogućnosti dužeg treninga u odsustvu psihološkog pritiska, slepi kopiloti postižu često i bolju formu od svoljih pilota, ali su zajednički treninzi korisni zbog koordinacije.

 

Ova disciplina je u paraolimpijski program uvrštena 1976. Na paraolimpijadi u Torontu i od tada do 2007. (do nastupa 3 posade Juniora na svetskom prvenstvu u Bordou) područje ex yu nije imalo svog predstavnika.

 

Svetska prvenstva u tandem biciklizmu okupe oko 50 država sa po maksimalno 3 posade, a sve 3 posade Juniora su reprezentativne.

 

Naši tandem biciklisti, po saopštenju biciklističkog Saveza Srbije postižu znatno bolje rezultate na međunarodnoj sceni od solo biciklista.

 

Tandem biciklisti podležu strogim zdravstvenim kriterijumima sportske medicine i nastupaju sa zvaničnim licencama biciklističkog Saveza Srbije, jer se sva domađa i međunarodna takmičenja u ovom sporta organizuzju po pravilniku međunarodne biciklističke asocijacije UCI, pod čijim okriljem i arbitražom se održavaju sve trke u sektoru parabiciklizam.

 

Tandem biciklizam je i oblast u kojoj su najizraženije usluge Kluba, zbog potrebe nabavke skupe mehanike, ostalih delova i odevne opreme biciklista, ali i organizacije stručnog rada, obezbeđivanja asisteneata, pilota, pomažućih članova i njihovog upućivanja na stručne skupove u cilju dopunjavanja znanja.

Eunet